PHB FACILITY – FASCINEREND FACILITEREND

Specialist op het gebied van onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen

Het schoolgebouw als basis

Huisvesting vormt voor veel onderwijsinstellingen elk jaar een terugkerend punt van aandacht. en in sommige gevallen zelfs een punt van zorg. Deze aandacht voor huisvesting is niet voor niets; de fysieke leeromgeving heeft een grote invloed op het welbevinden, de prestaties en de mogelijkheden binnen het leerproces van zowel leerlingen als leerkrachten.

Kennis en ervaring

Hoewel iedereen zich bewust is van het belang van goed onderhoud, ontbreken vaak de kennis en ervaring die nodig zijn om efficiënt en effectief om te gaan met onderhoudskwesties en alle aanverwante zaken. Zo kan het voorkomen dat er veel tijd en geld wordt geïnvesteerd, maar de resultaten uiteindelijk tegenvallen. Een ongewenste situatie in een tijd waarin onderwijsbudgetten al genoeg onder druk staan.

Ontzorgt het onderwijs

PHB Facility heeft veel ervaring en expertise in huis op het gebied van het onderhoud van schoolgebouwen. Op het gebied van gebouw- en energiebeheer, maar ook wat betreft meerjarenonderhoud en facilitair onderhoud neemt PHB Facility graag alle zorgen uit handen. Zo heeft de onderrwijsinstelling alle handen vrij om zich te richten op haar primaire taak.

Onderdeel van een groot geheel

PHB Facility combineert de capaciteit en efficiëntie van moederbedrijf PHB Deventer met specifieke kennis van de onderwijssector. Het resultaat is een praktische en klantgerichte aanpak, waarbij elke klant mag rekenen op een vast aanspreekpunt en een vast kernteam van medewerkers. Zo garandeert PHB Facility maximale betrokkenheid bij de klant en kan de kwaliteit van de dienstverlening goed bewaakt worden.

Uw contactpersoon: Ronald Huiskamp

Adviseur Groep7 Scholenbouw / Accountmanager PHB Facility

Door zijn jarenlange ervaring als werkvoorbereider en projectleider weet Ronald Huiskamp als geen ander het belang van de klant voorop te stellen. Dankzij zijn servicegerichte aanpak weet Ronald projecten van elk formaat tot een succes te maken.

Ronald staat bekend als de spin in het web; een echte verbinder. Hij heeft ervaring met complexe projecten binnen de onderswijssector, waarbij het complete gebouwonderhoud, het energiebeheer, de schoonmaak, publieke heffingen en de verwerking van afvalstoffen voor zeer lange perioden risicodragend worden uitbesteed.

Bekijk het profiel van Ronald Huiskamp op LinkedIn

ronald-huiskamp

Start typing and press Enter to search